- MAAPARANDUSE UURIMISTÖÖD

- Põllu- ja metsakuivendusprojektid

- Metsateede rekonstrueerimis- ja ehitusprojektid

- Metsakuivenduse- ja teede projektide ekspertiisid

- Maaparandussüsteemide uuendustööde kavad

- Maaparanduse omanikujärelevalve

- RIIGITEEDELT MAHASÕIDUKOHTADE PROJEKTID

- MÄRGALADE TAASTAMISPROJEKTID

- TOPO-GEODEETILISED MÕÕDISTUSTÖÖD

REK Projekt OÜ on maaparanduse ja teede valdkonnas tegutsev ettevõte

TEENUSED